1. Spolek Dětský skate kemp z.s., IČO: 07281315, Počernická 411/74, Malešice, Praha 10, 108 00, (dále jen detskyskatekemp.cz), jakožto provozovatel této webovéuchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje služby:

– Jméno, příjmení, firmu,

– IČ, DIČ, adresu,

– Emailovou adresu,

– Telefonní číslo,

– Komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci registrace na kemp poskytne.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno Detskyskatekemp.cz osobní údaje však pro ně může zpracovávat i tento zpracovatel:

WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708 (Webhosting)


Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 (Google Analytics)

Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (Facebook Messenger)

Bc. Marek Sikora, Učňovská 9/1060, Havířov-Šumbark, 736 01, IČ: 04410670 (Tech. správce webu)

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Poslední aktualizace 2. 7. 2018

Menu